Porilaiset.com • Rekisteriseloste
Porilaiset.com Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä
* www.Porilaiset.com
* Internet

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
* Sivuston ylläpito
.
4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa henkilön kirjautuminen palveluun.
Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 10) avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

1. heidän luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi,
2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja,
3. heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

6. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus

Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjaantuneella Käyttäjällä on
mahdollisuus tarkastella asiakastietojaan. Asiakastietoja Asiakkaan on mahdollista
korjata joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia Porilaiset.com:n ylläpidolle.

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.
Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä ylläpitoon.
Mikäli Asiakas on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää
myös hänen edunvalvojansa. Palveluntarjoaja kuitenkin varaa oikeuden olla luovuttamatta rekisteristä tietoja edunvalvojaksi
itseään väittävälle tilanteessa, jossa tietoja vaativa ei esitä henkilöllisyydestään ja suhteestaan Asiakkaaseen
Palveluntarjoajan edellyttämää näyttöä sekä tilanteessa, jossa vähintään 13-vuotias Asiakas vastustaa tietojensa
luovuttamista edunvalvojalle.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot (pakolliset):

* Nimimerkki
* Sähköpostiosoite
* Liittynyt (automaattinen merkintä)
* Jäsenpäiviä foorumissa (automaattinen merkintä)
* Profiilia katsottu (automaattinen merkintä)

Asiakastiedot (vapaaehtoiset):

* Visapisteet
* Syntymäpäivä:
* Sukupuoli:
* Paikkakunta:
* Kotisivu:
* Ammatti:
* Harrastukset
* MSN Messenger osoite
* Mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot

Käyttötiedot:

* Käynnit Porilaiset.com-sivustolla (Asiakkaan nimimerkki, viimenen kirjautuminen ja IP-osoite)
* Asiakkaan tekemät profiilisivut ja niissä oleva sisältö
* Käyttäjäkohtainen ID (Käyttäjän järjestysnumero, jonka Käyttäjä on saanut rekisteröidyttään Palveluun.)

8. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Palveluntarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja luovutetaan poliisille
esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.
Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tietoja luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä

Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta, Käyttäjän viestejä ei poisteta samalla. Asiakassuhde voi päättyä Käyttäjän tai Palveluntarjoajan (PORILAISET.COM)
irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen 11 kohdan mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.
Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoaja (PORILAISET.COM) väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

10. Keksit (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Käyttäjän tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns.
evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin
tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun
käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka
voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen. Palvelun tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista
ilman evästeitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy evästeiden tallentamista koneelleen, hän ei voi mahdollisesti käyttää Palvelua.

11. Rekisterin suojaus (tietoturva)

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen
käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Rekisteriin käytöstä pidetään lokia,
johon jää merkintä jokaisesta sisäänkirjautumisesta. Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan Tekniset ylläpitäjät.

Viimeisin päivitys: 2-7-2008 v.2.0